ติดต่อเรา ครัวพระยาภูเก็ต ร้านอาหารพื้นเมืองภูเก็ต Krua Praya Phuket 

083 138 6789 

Line : kruaprayaphuket

E-mail: kruaprayaphuket@gmail.com 

 

ร้านอาหารพื้นเมืองภูเก็ต

อาหารภูเก็ต

ครัวพระยาภูเก็ต ร้านอาหารพื้นเมืองภูเก็ต

Krua Praya Phuket 

083 138 6789 

Line : kruaprayaphuket

E-mail: kruaprayaphuket@gmail.com